Bấm móng tay – Echo

45,000

Kích thước: 105mm Chất liệu: Phần đầu cắt: sắt (mạ chrome)
Phần thân: nhựa epoxy và Polypropylene

còn 24 hàng