Bấm móng tay – Echo

39,000

Kích thước: 85mm
Chất liệu: Phần đầu cắt: sắt (mạ chrome)
Phần thân: nhựa epoxy và Polypropylene

còn 24 hàng