Showing 49–72 of 237 results

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ 15.24cm

131,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ có nắp D10cm

68,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ D11cm

38,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ D17cm

144,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ D18cm

71,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ D20cm

173,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ xanh D12cm

40,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ xanh D14cm

66,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ xanh D16cm

75,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát sứ xanh D19.5cm

162,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát thủy tinh 1.02L

160,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát thủy tinh 300ml

68,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bát thủy tinh D14cm

102,000
89,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình nước 400ml

190,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình nước 500ml

228,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình uống nước giữ lạnh 450ml

34,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình uống nước giữ lạnh 600ml

42,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình uống nước thủy tinh 400ml

135,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bình uống nước thủy tinh 400ml

214,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bộ ấm chén pha trà

797,000

Đồ dùng trên bàn ăn

Bộ ấm chén pha trà

797,000
479,000
479,000